WikiPLedie

Je to na internetu, tak je to pravda!

Uživatelské nástroje

Nástroje pro tento web


chemtrails

Chemtrails [chem´t-rajl-z]

Lidé mají odedávna potřebu vzhlížet k nebesům a marném čekání na Godota přisuzovali padající meteority, létající talíře, formace ptáků a vizuální podobenství mraků k božským zkazkám. Až teprve relativně nedávno s příchodem století páry a průmyslové revoluce, se situace začíná měnit, a lidé namísto božských poselství hledají na nebi nezvratné důkazy o tom, že se je pokouší vlády či nadnárodní organizace vyhubit. Světová populace mezi 19. stoletím a současností vzrostla z jedné miliardy na osm, což je nezvratný důkaz toho, že se někdo snaží populaci jako takovou decimovat, a tou nejsnazší variantou se s ohledem na dobu snažení ukázalo to, které bylo během průmyslové revoluce objeveno: pára.

Právě pára se ukázala být pro distribuci chemikálií ovládající lidskou psychiku jako ideální. Výhodou navíc je, že se dá maskovat za běžné dopravní prostředky, a ovce tak nemají žádné podezření o tom, že jsou zotročovány.

Vzorec chemtrails. Na volná místa je možné navázat tzv. "trendové chemikálie", které určují aktuální náladu ve společnosti Vzorec chemtrails. Na volná místa je možné navázat tzv. „trendové chemikálie“, které určují aktuální náladu ve společnosti

Složení:

Chemtrails v zásadě nemá přesný recept výroby. Jedná se o koktejl chemikálií, kovů, virů a bakterií se liší podle aktuálních trendů. Pokud například Nový řád chce, aby ve volbách na prezidenta nezvítězil Miloš Zeman, přimíchá se do substance více vitamínu C. Nejčastěji je chemtrails tvořeno baryem, bauxidem, oxidem hliníku a sloučeninami vápníku a horčíku. Výroba je poměrně nákladná a náročná. Kupříkladu baryum zastává v zemské kůře pouze 0,025 % množství. Při milionech galonů chemtrails, které jsou ročně rozprášeny nad našimi hlavami tak došlo k vyčerpání tohoto alkalického kovu kolem roku 2013.

Že kondenzační čáry... to určitěŽe kondenzační čáry… to určitě

Historie:

Vůbec první pokusy o šíření chemtrails byly zjištěny na pobřeží Černého moře kolem jedenáctého století, kdy byla cíleně odpařována mořská voda za účelem získání vedlejšího produktu v podobě mořské soli. Z dochovaných dokumentů je zřejmé, že takto šířená pára byla velmi neefektivní a lidem skoro vůbec nejebalo v palici. Až na drobné šarvátky není evidován žádný válečný konflikt, který by si vyžádal významnější počet obětí. Od tohoto primitivního způsobu šíření chemtrails bylo tedy záhy upuštěno. S příchodem technologického rozmachu však mohly být chemikálie podávány lidem mnohem efektivněji, ačkoliv se stále nejednalo o kvality, jakých je dosahováno dnes.

Ač byly původní pokusy o šíření chemtrails prostřednictvím parních lokomotiv poměrně drahé, byl vlak stále jednou z mála možností, jak poměrně pohodlně a rychle zvládnout velké vzdálenosti. New world order (dále jen NWO) si byl vědom toho, že vlak se do každé oblasti definitivně nedostal, ale lidé vlaky naopak vyhledávali. Problém s nedostatečnou vlakovou sítí se nakonec podařilo vyřešit prodejem lokální domácí stanice pro samostatnou distribuci chemtrails, kterou z dnešní kuchyně známe pod zavedeným názvem „papiňák“.

Protože s jídlem roste chuť, zatoužil NWO velmi brzy i po zotročení populace na dalších světadílech. V roce 1720 vzniká v Americe vůbec první transkontinentální železnice, která spojuje západní pobřeží s východním, a je to zároveň definitivně poslední hřebíček do rakve původní indiánské populaci, která se během marných nájezdů na železného oře nadýchala smrtelné dávky páry, a kvůli sterilitě je populace během následujícího století zredukována téměř na nulu. Přední světoví laureáti vysoké školy života se domnívají, že indiáni reagovali tímto extrémním způsobem proto, že jejich imunitní systém nebyl na chemikálie připraven. Průměrný Evropan je totiž chemtrails vystavován již několik stovek let, a tělo mělo čas vybudovat si určitou přirozenou rezistenci. Civilizace, které se ovšem vyvíjely odděleně, nebyly na něco podobného připraveny. Vzpomeňme například, jak dopadli Aztékové po tom, co jim Španělé naprskali do ksichtu rýmu.

Parní lokochmtrailsy se setkávají v roce 1720 na místě, kde se podařilo spojit železnici budovanou z východu a západuParní lokochmtrailsy se setkávají v roce 1720 na místě, kde se podařilo spojit železnici budovanou z východu a západu

Otázkou ovšem zůstávalo, jak chemtrails vystavit i evropskou smetánku, která již v té době volila z čistě bezpečnostních důvodů raději soukromé způsoby dopravy. Jako efektivní se ukázala nabídka exkluzivity, kdy se už tak odporně bohatým zazobancům nabídla perverzně drahá cesta přes oceán, kdy měla být během týdenní plavby posádka s cestujícími vystavována nepřetržitě vlivu chemtrails ze čtyř komínů plavidla. Titanic se naštěstí podařilo i s posádkou a cestujícími utopit již během první plavby v roce 1912, a to dříve, než cestující stihli vylézt na souš rozutéct se. Majetky utonulých byly následně ve zkráceném řízení připsány k dobru NWO.

Tuto továrnu na chemtrails se podařilo zničit dříve, než si vyžádala první oběti na životechTuto továrnu na chemtrails se podařilo zničit dříve, než si vyžádala první oběti na životech

Obrovský rozmach zaznamenal chemtrails během první světové války, kdy byl v hojné míře užíván v bojových liniích. Vznikají zároveň první pokusy o snížení nebo naprosté odstranění efektivity chemtrails v podobě plynových masek. Ve srovnání s dnešními aluminiovými čepičkami možná primitivní plynové masky působí komicky, je důležité si však uvědomit, že i tyto nástroje dokázaly o několik minut prodloužit vojákovo utrpení ve smrtelných křečích, než konečně zemřel.

První plynové masky vyvolávaly spíše úsměv, než aby reálně fungovalyPrvní plynové masky vyvolávaly spíše úsměv, než aby reálně fungovaly

Letecká doprava znamenala zlatou éru v distribuci chemtrails. Samozřejmě obsahovala i slepé evoluční větve, kdy se například ukázalo, že japonští kamikaze letci jsou poměrně neekonomičtí, a jejich použití je spíše jednorázové. Mnohem efektivnější se ukázalo shazování chemtrails ze samotných letadel bez toho, aby došlo ke znehodnocení letadla a letce. Určitou invenci Japoncům ukázaly Spojené státy již na konci druhé světové války. Ukázalo se však, že jaderné výbuchy budí až moc velkou pozornost, a mnohem jednodušší je z letadla vyhazovat chemtrails bez obalu.

Ukázalo se, že shazovat koncentrované chemtrails včetně obalu na konkrétní místo budí zbytečnou pozornost.Ukázalo se, že shazovat koncentrované chemtrails včetně obalu na konkrétní místo budí zbytečnou pozornost.

Současnost:

V dnešní době již probíhá distribuce na profesionální úrovni, a s kolektory chemtrails se setkáváme na doslova na každém kroku. Obvykle jsou maskovány za jaderné elektrárny nebo mlhu v lese. Tlakové hrnce, které sloužily jako domácí dávkovače chemikálie byly nahrazeny cigaretami IQOS, kdy se kuřáci mylně domnívají, že jsou závislí jen na tabáku. Pasivní kouření navíc zajišťuje správné dávkování i ostatním členům domácnosti. Aby nic nezůstalo na náhodě, denně jsou uskutečněny tisíce soukromých i komerčních letů, které mají za úkol především rozprášit po obloze galony chemikálií. To se obvykle projevuje specifickou čárou za letadly, kterou se vědci již přes deset let marně snaží vysvětlit trapnou výmluvou na fyzikální zákony. V současné době se šíření chemtrails letadly blíží téměř 80 % celé distribuce.

Babiš a Drábová se ukrývají před chemtrails spadem u DukovanBabiš a Drábová se ukrývají před chemtrails spadem u Dukovan.

Prevence:

V současně době bohužel neexistuje na zemi místo, kde by se dalo před chemtrails bezpečně schovat. Existují však spolehlivé signály, které zvýšený výskyt chemtrails indikují, i prostředky, kterými se daří nežádoucí účinky chemikálií odbourávat. Z pozorování je zřejmé, že pokud nad hlavami proletí dostatek letadel zanechávající tzv. „kondenzační čáru“, nebe se zatáhne. Obvykle to znamená ten pravý okamžik sáhnout po pumpičce s octem a za rituálního tance rozstříkat tekutinu po okolí, což chemtrails mlhu spolehlivě rozpouští. Abyste během aplikace nebyli sami vystaveni účinkům chemtrails, doporučuje se mít na hlavě čepici z alobalu. Ostatně alufolie se ukázala být jako skvělý izolant vůči účinkům rozprašování, a není výjimkou, kdy jsou z alobalu dělány celé obleky. Podle důvěrných zdrojů se NWO již od roku 2004 pokouší upravit recepturu chemtrails tak, aby ocet a hliníková folie neovlivňovaly působení na člověka, avšak naštěstí pro nás marně. Prozatím se podařilo neutralizovat účinky pouze vinného octu, který u nás ale na saláty stejně nikdo nepoužívá.

Občané, kteří ještě nepropadli manipulaci čekají, až se zase rozjasní nebeObčané, kteří ještě nepropadli manipulaci čekají, až se zase rozjasní nebe

Výzkum:

V současné době přední světoví odborníci vysoké školy života bádají nad tím, proč není například v prachu u silnice detekována zvýšená koncentrace oxidu uhlíku, barya nebo bauxidu, tedy sloučenin, které se do chemtrails běžně přidávají. Dosavadní bádání vede ke dvěma teoriím. Panuje podezření, že správa a údržba silnic se zametacími vozy chemtrails recykluje a znovu přeprodává NWO. Druhá hypotéza je, že prach jednoduše spláchne déšť do kanalizace, což by znamenalo, že se chemtrails dávno dostal do koloběhu vody, a chemikálie konzumujeme například přímo z ryb. Ostatně, proč NWO nepřidává chemtrails rovnou do pitné vody, právě jako se to dělá například právě s fluorem, se badatelům také zatím nepodařilo spolehlivě zodpovědět.

Metací vůz, který by byl pravděpodobně schopen sbírat pro následnou recyklaci spadené chemtrailsMetací vůz, který by byl pravděpodobně schopen sbírat pro následnou recyklaci spadené chemtrails

Financování a utajování:

Ačkoliv je rozprašování chemtrails finančně extrémně náročné, NWO se dlouhodobě daří utajovat, především díky napojení na Ročíldy a Bila Gáteze. Aktuálně se NWO potýká nedostatkem vzácných kovů, které jsou do chemtrails běžně přidávány, což samozřejmě zvyšuje náklady na celý projekt zotročení lidstva. Z jednání Bildebergu v roce 2017 nicméně vyplívá, že jakmile se projektově dořeší COVID a třetí svědová válka, může financování podpořit výzkum alternativních přísad do chemtrails. Ve hře tak je například déšť krve, nebo záplavy kobylek. Další neméně nákladnou položkou je financování samotných zaměstnanců, kteří vědomě mačkají v letadlech na čudl, a vypouští nám to svinstvo nad hlavou. Předpokládá se, že by se mohlo jednat o 35 000 - 40 000 přisluhovačů NWO. Přesto se dodnes nepodařilo odhalit ani jednoho pilota, který by kápnul božkou a ke zločinům proti lidskosti se přiznal. Z toho vyplývá, že budou pravděpodobně extrémně dobře placeni.

Endgela Merkel kontroluje expedici chemtrails pro Českou republikuEndgela Merkel kontroluje expedici chemtrails pro Českou republiku

Zajímavosti:

  • Po roce 1994 se zvýšila kvalita chrupu obyvatel ČR díky fluoru, který je do chemtrails přidáván
  • V roce 2018 se prezidentu Miloši Zemanovi podařilo u Evropské unie dohodnou, že až do roku 2019 bude v chemtrails nad Českou republikou snížen podíl estrogenu o 30 %.
  • Mezi roky 2020 a 2022 během koronavirové krize téměř opadl zájem o chemtrails. Může za to kokain, který Bil Gátez nechával přidávat do Chemtrails, aby lidé nepanikařili.
  • Za rok spadne z letadla na hlavu každého občana téměř 5 kg chemtrails. Odborníci se shodují, že kdyby taková dávka spadla naráz, docela určitě by to znamenalo smrt.
  • Znudění piloti hráli chemtrails piškvorky! Vyhrál křížek

Použití: Tak si klidně věř tomu, že si na hlavu žádnej chemtrails nepouštěj. Ráno byla jasná obloha a pak začali lítat. A teď se podívej, jak je hnusně, až mě z toho začala bolet hlava. To ty jsi ovce!

chemtrails.txt · Poslední úprava: 2023/03/26 10:20 autor: paralelni

Nástroje pro stránku